Kirken

Herrup kirke

Herrup er i det hele taget en by, hvor alle samarbejder på kryds og tværs. Således arbejder kirken og menighedsrådet også sammen med HBF om f.eks. sommerfest, juletræstænding, foredrag og koncerter. I ”sangens år 2008” købte HBF og menighedsrådet i fællesskab et ”landsbysæt” af højskolesangbogen. De bliver nu flittigt brugt ved arrangementer i både forsamlingshuset, kirken og menighedshuset, bl.a. ved ”aftensangen”, der afholdes i kirken en gang om måneden


Oversigten over gudstjenesterne finder man her.